Min kommentar til artikel i Information


"Selvhjælpsbølgen: Psykisk sygdom som karrierestrategi"

Artiklen blev bragt i Information den 8. november 2013 og gav mig anledning til at kommentere på den:

Jeg er oprigtigt glad for, at der bliver sat fokus på psykiske lidelser og ADHD i relation til arbejdsmarkedet. Derfor håber jeg, at min kommentar her kan bidrage til større viden, forståelse og accept af mennesker med ADHD. Det er vigtigt, at give et mere nuanceret billede af mennesket bag diagnosen. Mit formål med at medvirke i Informations artikel var, at sætte fokus på nogle af de særlige ressourcer, som mange mennesker med ADHD har. Ressourcer, der kan være en styrke i de danske virksomheder - men hurtigt vendes til en barriere uden rette rammer og forståelse.

Artiklen refererer til et antropologisk kandidatspeciale, af Mette Rønberg og Christina Blæsbjerg, der er publiceret i ADHD-bladet primo 2011. Muligvis fremstår det i artiklen som om, at jeg har mødt specialets forfattere. Det har jeg ikke. Og jeg tager klart afstand fra deres unuancerede iagttagelser og fremstilling af ADHD.

Jeg er kampagneleder og initiativtager til kampagnen ’ADHD Awareness Danmark’ og arbejder for at fremme viden, forståelse og accept af mennesker med ADHD. Ved at besvare Mette-Line Thorups spørgsmål telefonisk og på skrift, så jeg en mulighed for at fremme en mere nuanceret viden om ADHD i den offentlige debat. Jeg har selvfølgelig godkendt mine citater. I artiklen er de desværre taget ud af en sammenhæng, og fremstillet så de hverken repræsenterer mine holdninger eller mit professionelle og frivillige arbejde med ADHD.

ADHD er en kronisk neurobiologisk tilstand med en kompleks årsagssammenhæng - og ikke en psykisk lidelse, som mange tror. ADHD kan ikke kureres med medicin, men medicin kan dæmpe symptomerne. ADHD ses i mange variationer. Fra en mild grad med få symptomer - til en svær grad med mange symptomer. Uden rette indsats, opstår der nemlig ofte en række følgelidelser. Eksempelvis angst, depression og OCD tvangstanker og/eller tvangshandlinger.

Men med rette støtte og behandling, herunder psykoedukation og via opbygning af egen læring og mestringsstrategier, lever mange mennesker med ADHD et godt og produktivt liv. For mange af dem er medicinsk behandling nødvendigt for, at de kan tilegne sig ny viden, der kan omsættes til nye og mere hensigtsmæssige vaner. For nogle er medicin, som i mit tilfælde, nødvendigt i særlige situationer. Eksempelvis, bruger jeg medicin når jeg skal lave bogføring eller deltager i konferencer med mange mennesker. Situationer der kræver min fulde opmærksomhed.

ADHD er ikke en hindring for at kunne bidrage til arbejdsmarkedet. Men at have ADHD kræver ofte særlige ressourcer målrettet individuelle forløb og/eller støtte til fastholdelse. Det er min påstand, at mennesker med ADHD i det rigtige job, som matcher deres energiniveau, interesser, styrker og talenter, kan bidrage på samme vilkår, som de øvrige ansatte.

Mange mennesker med ADHD har et højt energiniveau. De er kreative, innovative og kan tænke ud-af-boksen. De finder løsninger på problemer, som andre aldrig var kommet i tanke om. Mange ledere og iværksættere har disse styrker. Virksomheder skal sikre, at ansatte med ADHD i højere grad opnår mulighed for at anvende deres særlige styrker. De skal støtte dem i deres udvikling i jobbet og undgå arbejdsopgaver de finder svære, kedelige eller meget tidskrævende. Forstår virksomhederne det - vil de ofte her finde de mest loyale, flittige og stabile medarbejdere i deres virksomhed.

Mennesker med ADHD vil gerne bidrage - men på lige fod og samme vilkår med andre ansatte. Det er bare ikke altid muligt. Dels fordi deres energiniveau er svingende, de har ofte brug for hyppigere pauser eller større fleksibilitet end arbejdsmarkedet generelt er gearet til i dag. Jeg selv er én af dem. Tidligere har jeg selv været ansat i forskellige virksomheder. Jeg ved hvad der fungerer og ikke fungerer for mig. Og har derfor valgt at være selvstændig, så jeg kan arbejde med det jeg brænder allermest for. Jeg tilrettelægger og bestemmer selv over min arbejdsdag. Jeg sætter selv mine deadlines og navigerer mellem arbejdsopgaverne. Hvilket er en forudsætning for mig - for at være en aktiv medspiller på arbejdsmarkedet.

Psykiateren Edward Hallowell har jeg mødt på mange ADHD-konferencer  i USA. Han gør en kæmpe stor indsats for mennesker med ADHD og deres pårørende. Blandt andet via foredrag med et udgangspunkt i en styrkebaseret tilgang til ADHD (Strength Based Approach) og rækken af bestseller bøger. I 2008 skrev jeg en artikel til ADHD-foreningens medlemsblad. Den oprindelige titel var ”ADHD – Velsignelse eller forbandelse?!”. Artiklen blev redigeret og endte med titlen ”Kan ADHD være en gave?” (se link nedenfor). Jeg har herefter været forsigtig med at anvende begrebet gave i relation til ADHD. Fordi mange med ADHD oftere oplever forbandelsen - og ikke gaven ved ADHD. Det er ofte dem, som ikke får den nødvendige behandling eller støtte. De kan ikke få deres liv til at hænge sammen. Hvilket er forståeligt, når man både har indsigt og viden om, hvordan et liv er med ADHD. Mit udgangspunkt og fokus er derfor, at normalisere begrebet ADHD. Herved medvirker jeg til at støtte andre mennesker med ADHD, så de selv kan identificere deres ressourcer og bringe dem i spil i en sammenhæng, som giver mening for dem.

Hvem er jeg så? Jeg fik selv diagnosen ADHD som 44-årig og har levet med en uopdaget og ubehandlet ADHD på godt og ondt. For mig gav diagnosen mening. Brikkerne faldt simpelthen på plads for mig - sammen med medicinsk behandling og støtte fra familie og venner. Gennem min uddannelse i USA har jeg opnået en stor viden og forståelse for ADHD - og ikke mindst min egen. Det har gjort det muligt for mig - at gøre min drøm til virkelighed.

Det kræver blandt andet et stort mod, kreativitet og energi at starte sin egen virksomhed. Specielt når man som jeg har ADHD og på det tidspunkt var alenemor til en teenager med samme diagnose. Jeg hjælper i dag andre med ADHD til et bedre liv med større livskvalitet, så de kan hjælpe sig selv til at gennemføre en uddannelse eller få et job. Det er vigtigt for både dem selv og deres familie, at der bliver skabt balance mellem familie-, job- og fritidsliv, så de ikke risikerer at brænde ud og ende på varig forsørgelse.

Jeg har valgt at stå offentligt frem for at give andre mennesker med ADHD håb og et nuanceret billede på ADHD. I dag lever min virksomhed ADHDkompagniet på syvende år. Til trods for finanskriser og anden personlig modgang - er jeg lykkes og har fået succes. Jeg vil tillade mig at tilskrive årsagen til min succes en kombination af min ADHD, min personlighed og en indædt tro på, at alt er muligt. Når jeg sætter et mål - går jeg ofte af de snoede veje - og når i mål, hvis det er vigtigt for mig! Jeg er glad for livet, stolt af mig selv og mine resultater - også selvom ADHD fortsat spænder ben for mig - vil jeg personligt i dag - ikke være foruden den. Jeg er ikke min ADHD, men min ADHD er del af mig.

Jeg håber min kommentar medvirker til et mere nuanceret syn på mennesker med ADHD. Og at det kan være et startskud til en mere konstruktiv debat om ADHD. Det er nødvendigt med et nuanceret fokus på mennesker med ADHD. Har et menneske ressourcerne til det, kan og skal vi blive bedre til at inkludere dem på arbejdsmarkedet og i samfundet. Vi har ikke råd til folk tabes på gulvet, fordi de ikke tilbydes rette støtte, behandling og hjælp til at håndtere deres ADHD. Tænk socialøkonomisk og brug den sunde fornuft. Mennesker med ADHD er umådeligt hjælpsomme, charmerende, empatiske og humoristiske, så det plejer sjældent at være kedeligt at have en kollega, ven eller veninde med ADHD.
 

Artiklen ”Kan ADHD være en gave?”- ADHD-foreningens medlemsblad nr. 1/2008 http://www.adhdkompagniet.dk/images/adhd-pdf/kan_adhd_vaere_en_gave.pdf

Følg ADHDkompagniet

ADHDkompagniet - Facebook ADHDkompagniet - Twitter ADHDkompagniet - Charlotte Hjorth - LinkedIn ADHDkompagniet - Pinterest ADHDkompagniet - YouTube

Bogen ADHDs mange ansigter


ADHDkompagniet - ADHD's mange ansigterLæs uddrag af bogen klik her