Om ADHD Coach Charlotte

 

ADHDkompagniet - ADHD Coach Charlotte HjorthJeg er internationalt certificeret ADHD Coach, PCAC (Professional Certified ADHD Coach) fra Professionel Association of ADHD Coaches og ACCG (ADDCA Certified Coach Graduate) fra ADD Coach Academy i USA. Uddannelsen er den eneste i verden, der har opnået fuld akkreditering fra ICF* (International Coach Federation). Endvidere er jeg certificeret PCC (Professional Certified Coach) fra ICF.

Jeg er trænet af de to absolut bedste ADHD coaches i verden, David Giwerc, MCC (Master Certified Coach), grundlægger af ADD Coach Academy, træner og tidligere President for ADDA (Attention Deficit Disorder Association) samt Barbara Luther, MCC, træner, Board-President & Credentialing Director og medgrundlægger af PAAC (Professional Association of ADHD Coaches).

Siden 2006 har jeg specialiseret mig i ADHD og ADHD coaching.

Jeg deltager flere gange årligt i internationale konferencer om ADHD og ADHD coaching og har et stort professionelt netværk i både ind- og udland.

Min interesse for ADHD blev skabt, da min søn i en tidlig alder viste tegn på ADHD og efterfølgende fik diagnosen. Under min uddannelse til ADHD coach blev jeg opmærksom på, at jeg måske selv havde ADHD. Jeg blev derefter udredt, fik diagnosen ADHD og påbegyndte medicinsk behandling. En behandling, der i kombination med min uddannelse, coaching og positiv støtte fra familie og venner gjorde, at jeg kunne realisere mine store drøm om en karriere som selvstændig.

Min passion for ADHD og coaching, mit engagement og min livslange erfaring har gjort, at jeg har fundet en metode, der kan imødekomme og takle de udfordringer, der er forbundet med et liv med ADHD. Jeg ved, hvordan éns egen opfattelse af ADHD har indflydelse på de valg man træffer i livet. Valg, der kan virke som drivkraft til et liv med glæde og succes eller valg, der kan begrænse og holde én tilbage fra at opnå det, man i virkeligheden ønsker og drømmer om.

At have ADHD oplever jeg selv som en styrke. Også selvom der til stadighed kommer udfordringer undervejs i livet. Sejren føles så meget større, når målet endelig er nået - når sejren er hjemme. Det er uden tvivl de positive aspekter af min ADHD - energi, kreativitet, mod og vedholdenhed - samt fokus på mine positive egenskaber, der har bragt mig dertil, hvor jeg i dag ikke kun kan hjælpe mig selv og min egen søn, men også har fundet en platform, hvorfra jeg kan hjælpe andre med ADHD til et liv med større selvværd, glæde og succes - og ikke mindst en bedre forståelse for dem selv og andre.

Derudover arbejder jeg for at fremme viden, forståelse og accept af børn, unge og voksne med ADHD samt deres familier. I september 2008 iværksatte jeg den landsdækkende kampagne ADHD Awareness Week for at sætte fokus på ADHD. Det har siden været en årligt tilbagevendende begivenhed. Samtidig med min egen kampagne har jeg siden 2010 været aktiv i planlægningen og udførelsen af den internationale ADHD Awareness Week, som er et samarbejde mellem nogle af de største internationale ADHD organisationer.

Min drøm fra 2008 om en Global ADHD Awareness kampagne blev en realitet i 2013. Så fra oprindeligt kun at have været en uge i oktober, blev det besluttet, at kampagnen Global ADHD Awareness Month sætter fokus på ADHD i hele oktober.

Jeg ønsker at udbrede kendskabet til ADHD coaching som et alternativ eller supplement til behandlingen af ADHD i Danmark og resten af Europa. Min erfaring er, at man ved at fokusere på den enkeltes styrker og interesser, frem for det der begrænser og tapper én for energi, bliver i stand til meget mere end man selv troede ville være muligt.

Mine klienter siger om mig, at jeg er tillidsskabende, lyttende og forstående i min coaching. De oplever coachingen som inspirerende og lærerig samtidig med, at de får styrket deres selvværd, bliver bedre til at danne sig overblik og får struktureret deres hverdag. De bliver klogere på sig selv og andre samt deres egen ADHD.

  

★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

*ICF (International Coach Federation), er en non-profit organisation. ICF blev grundlagt i 1995 og er den førende uafhængige coaching organisation i verden med mere end 18.000 medlemmer fra mere end 90 lande.

Medlemskaber

ADHDkompagniet - Charlotte Hjorth - ADHD Coaches Organization

ADHDkompagniet - Charlotte Hjorth - ADDA

ADHDkompagniet - Charlotte Hjorth - CHADD

 

 

Følg ADHDkompagniet

ADHDkompagniet - Facebook ADHDkompagniet - Twitter ADHDkompagniet - Charlotte Hjorth - LinkedIn ADHDkompagniet - Pinterest ADHDkompagniet - YouTube

Bogen ADHDs mange ansigter


ADHDkompagniet - ADHD's mange ansigterLæs uddrag af bogen klik her

Dokumentar om ADHD

ADHD & elsker det?!
Læs mere her

ADHDkompagniet

Charlotte Hjorth
Professionelt Certificeret ADHD Coach
PCAC, PCC, ACCG, PACG, CSS

Mobil: 25 78 80 90

Mail

Modtager af Aalykkeprisen 2013

Charlotte Hjorth modtager af Aalykkeprisen 2013

Certificeringer


ICF PCC Charlotte Hjorth

ADHDkompagniet - Charlotte Hjorth - PCAC

ADHDkompagniet - Charlotte Hjorth - ACCG