ADHD behandling


International forskning viser, at 60 - 80 % af de diagnosticerede med ADHD har gavnlig effekt af medicinsk behandling. Medicin er den behandlingsform, der har den største effekt på symptomerne på ADHD. Det er vigtigt, at medicinen ikke står alene, men støttes op med andre tiltag.

Når diagnosen er stillet, bør der herefter iværksættes en helhedsorienteret behandlingsplan for at sikre størst mulig effekt af behandlingen.

En helhedsorienteret behandlingsplan kan bl.a. bestå af:
  • Medicinsk behandling, der kan dæmpe ADHD symptomerne og gøre, at den øvrige behandlingsindsats kan lykkes
  • Monitorering af den medicinske behandling (indgår i min ADHD coaching)
  • Indsigt i egen ADHD og hvordan den kommer til udtryk (indgår i min ADHD coaching)
  • Udvikling af mestringsstrategier (indgår i min ADHD coaching)
  • Kognitiv adfærdsregulering (indgår i min ADHD coaching)
  • Uddannelses- eller jobmentor (tilbyder jeg også)
  • Kognitiv adfærdsterapi i behandling af angst, depression, OCD, traumatiske oplevelser m.m.
  • Misbrugsbehandling
  • Støtte kontaktperson, hjemmevejleder m.fl.
  • Fritidsinteresser (klub, sport, motion m.m.)
Behandlingen skal sammensættes med inddragelse af personen med ADHD for at opnå størst mulig succes med behandlingen. Alle med ADHD er forskellige, hvorfor man ikke kan sammensætte en one-size-fits-all behandlingsplan, der kan hjælpe alle med ADHD.

En individuel handlingsplan, der medinddrager personen med ADHD, er afgørende betydning for, at denne tager ejerskab for behandlingsplanen og derved lettere kan fastholdes. Fastholdelsen hjælper personen til et større selvværd, en større grad af selvstændighed og ansvarlighed, gennemførelse af en uddannelse, fastholdelse på arbejdsmarkedet, forbedrede familierelationer og venskaber m.m. Alt dette medvirker til en mere harmonisk dagligdag og større livskvalitet.

 
Læs psykolog Torben Andersens artikel om ADHD medicin "Hvad vælger du; “lidt hovedpine, nedsat appetit og ondt i maven og måske noget andet, eller et mislykket liv?”Følg ADHDkompagniet

ADHDkompagniet - Facebook ADHDkompagniet - Twitter ADHDkompagniet - Charlotte Hjorth - LinkedIn ADHDkompagniet - Pinterest ADHDkompagniet - YouTube

Bogen ADHDs mange ansigter


ADHDkompagniet - ADHD's mange ansigterLæs uddrag af bogen klik her

Dokumentar om ADHD

ADHD & elsker det?!
Læs mere her

ADHDkompagniet

Charlotte Hjorth
Professionelt Certificeret ADHD Coach
PCAC, PCC, ACCG, PACG, CSS

Mobil: 25 78 80 90

Mail

Modtager af Aalykkeprisen 2013

Charlotte Hjorth modtager af Aalykkeprisen 2013