At være søskende til én med ADHDDet kan være en krævende opgave at være forældre til et barn med ADHD. Stor tålmodighed og forståelse er blot nogle af de egenskaber, som hele tiden kommer på prøve. Men hvad med søskende til barnet med ADHD? At være bror eller søster til en med ADHD kan også være noget af en udfordring.

Børn kan opleve alle former for følelser, når de bor sammen med en søskende med ADHD. De kan føle sig rasende, frustrerede og opleve forvirring omkring deres brors (eller søsters) adfærd. At være hjemme kan virke anstrengende og uforudsigeligt. Der kan opstå jalousi over al den opmærksomhed deres søskende med ADHD får.

Adfærden hos barnet med ADHD kan være provokerende og grænseoverskridende. Slagsmål og skænderier kan hurtigt opstå og det kan blive mere og mere vanskeligt at opretholde selvkontrol og modstå fra selv at reagere uhensigtsmæssigt. Barnet uden ADHD kan føle det urimeligt, at han (eller hun) forventes at kunne opføre sig pænt. De føler, at barnet med ADHD får ekstra chancer eller flere belønninger til trods for deres dårlige opførsel.

Nogle søskende kommer til at påtage sig et for stort ansvar, når de forsøger at hjælpe eller undgå konflikter, og de derefter føler sig vrede eller sårede, når de ikke oplever, at deres søskende gengælder det eller udtrykker taknemmelighed. Nogle påtager sig rollen som ”det gode barn” ved at forsøge at gøre alt perfekt – det er en udmattende og urealistisk rolle. I nogle familier ender disse søskende med at føle sig usynlige og ligegyldige, de trækker sig fra andre og er ude af stand til at bede om hjælp.

ADHDkompagniet - At være søskende til én med ADHD
Nedenfor finder du en række tips, der kan hjælpe dit barn uden ADHD til bedre at håndtere sin bror (eller søster) med ADHD.

Hjælp til søskende:

  • Planlæg alene tid med barnet, der ikke har ADHD. Sørg for at barnet får positiv opmærksomhed og den omsorg, som han (eller hun) har brug for.
  • Fortæl barnet, at du ved, at det kan være svært at være sammen med hans (eller hendes) søskende med ADHD, når han (eller hun) har svært ved at håndtere sine ADHD-symptomer. Giv dit barn mulighed for at lufte sine tanker/følelser og blive hørt.
  • Hjælp barnet uden ADHD med at lære strategier, der hjælper det til bedre at håndtere deres ADHD-søskendes problematiske adfærd. Brainstorm, lav rollespil og praktisér strategierne, så responsen bliver mere automatisk og naturlig for dit barn.
  • Udvis empati og forståelse for barnet, der ikke har ADHD, når det har problemer med at håndtere en situation med sin ADHD-søskende. Hav forståelse for, at det kan være svært for barnet selv at modstå fra at reagere uhensigtsmæssigt, når hans (eller hendes) ADHD-søskende udviser en provokerende adfærd.
  • Sørg for at strukturere hjemmet på en ADHD-venlig måde med klare regler og konsekvenser, faste rutiner, støtte til hensigtsmæssig adfærd, feedback, masser af anerkendelse m.m.). Dette hjælper alle børn og er en proaktiv måde at hjælpe dit barn med ADHD til bedre at håndtere sine symptomer.

Nogle søskende kan have brug for professionel hjælp til at lære strategier, så de bedre kan håndtere deres bror (eller søster) med ADHD, få bearbejdet deres følelser, blive bedre til at passe på sig selv, få fokus på egne ønsker og behov samt større forståelse for, hvad ADHD er. Andre kan have glæde af at møde andre søskende til børn med ADHD, så de finder ud af, at de ikke er alene, kan etablere venskaber og udveksle erfaringer.Følg ADHDkompagniet

ADHDkompagniet - Facebook ADHDkompagniet - Twitter ADHDkompagniet - Charlotte Hjorth - LinkedIn ADHDkompagniet - Pinterest ADHDkompagniet - YouTube

Bogen ADHDs mange ansigter


ADHDkompagniet - ADHD's mange ansigterLæs uddrag af bogen klik her

Dokumentar om ADHD

ADHD & elsker det?!
Læs mere her

ADHDkompagniet

Charlotte Hjorth
Professionelt Certificeret ADHD Coach
PCAC, PCC, ACCG, PACG, CSS

Mobil: 25 78 80 90

Mail

Modtager af Aalykkeprisen 2013

Charlotte Hjorth modtager af Aalykkeprisen 2013