ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder


ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, er en kompleks neurobiologisk tilstand, der i overvejende grad er arveligt betinget.

 

Der er 3 typer ADHD, der hver især tager udgangspunkt i de mest dominerende vanskeligheder:

  • ADHD - Med overvejende opmærksomhedsforstyrrelse.
  • ADHD - Med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet.
  • ADHD - Kombinerede type med såvel opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet.

ADHD kendetegnes ved, at personen har vedvarende problemer med opmærksomhed, har et ekstremt højt aktivitets-niveau (hyperaktivitet) eller et lavt aktivitetsniveau (hypoaktivitet) og er impulsiv.


ADHD, ADhD og ADD

En anden måde at anskue ADHD på:

  • ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
  • ADhD - Attention Deficit Hypoactivity Disorder.
  • ADD - Attention Deficit Disorder.

 

ADHD er mest kendt hos børn, men de senere år er man blevet mere opmærksom på, at 50 - 75 % fortsat har symptomer ind i voksenalderen. Ifølge Ugeskrift for Læger 173/43 af 20. oktober 2008 viser undersøgelser, at 2 - 3 % af alle skolebørn har behandlingskrævende ADHD og andre undersøgelser viser endvidere, at 2 - 4 % af den voksne befolkning, hvilket vil svare til, at ca. 100.000 voksne vil opfylde kriterierne for ADHD i Danmark.

ADHD forekommer i forskellige sværhedsgrader. Lige fra en mild grad af ADHD med kun ganske få symptomer til ADHD i meget svær grad med mange symptomer og alt det, der ligger der imellem. 

  

”Mennesker med ADHD er lige så forskellige

som alle andre mennesker.

Så når man har mødt én med ADHD

- har man mødt én!”

~ Charlotte Hjorth

 

ADHD forekommer både hos piger og drenge samt kvinder og mænd, såvel unge som ældre. De er at finde på såvel lav-, mellem- og højindkomstskalaen. Lige fra personen på kontakthjælp, i flex- eller skånejob, førtidspensionisten til den studerende, iværksætteren, funktionæren, håndværkeren, kunstneren, den selvstændige erhvervsdrivende, mellemlederen og lederen af en stor International organisation.

Styrkerne og vanskelighederne for den enkelte er derfor vidt forskellige. Det som for den ene kan være en styrke, kan være svært for en anden og omvendt. Der ud over er ADHD situationsbestemt, hvilket f.eks. kan betyde, at en evne/færdighed kan være en styrke i én situation, mens den samme evne/færdighed slet ikke er "tilgængelig" i en anden situation.

Mange af de vanskeligheder, der er forbundet med ADHD er ikke unikke for personer med ADHD. Det vil sige, at det er vanskeligheder, som de fleste mennesker oplever en gang i mellem. Forskellen er omfanget og intensiteten af vanskelighederne for personen med ADHD. Vanskeligheder der for mange med ADHD betyder, at de ikke er i stand til at bringe deres potentiale i spil og udnytte de ressourcer og talenter, der allerede er til stede.

Mange med ADHD oplever, at de ikke bliver forstået og accepteret, som de mennesker de er. Oplevelsen af ikke at blive lyttet til og forstået kan medføre lav selvværdsfølelse, stress og manglende overskud til at leve livet fuldt ud. Mange har igennem livet oplevet afvisning og massiv kritik og er blevet omtalt som dumme, dovne eller tossede.Følg ADHDkompagniet

ADHDkompagniet - Facebook ADHDkompagniet - Twitter ADHDkompagniet - Charlotte Hjorth - LinkedIn ADHDkompagniet - Pinterest ADHDkompagniet - YouTube

Bogen ADHDs mange ansigter


ADHDkompagniet - ADHD's mange ansigterLæs uddrag af bogen klik her

Dokumentar om ADHD

ADHD & elsker det?!
Læs mere her

ADHDkompagniet

Charlotte Hjorth
Professionelt Certificeret ADHD Coach
PCAC, PCC, ACCG, PACG, CSS

Mobil: 25 78 80 90

Mail

Modtager af Aalykkeprisen 2013

Charlotte Hjorth modtager af Aalykkeprisen 2013